header-photo

Van ieder moment van de dag een revalidatiemoment maken? Het kan! 'Alles is revalidatie' is een vernieuwend revalidatieprogramma voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. U vindt hier informatie over het revalidatieprogramma, boeken, scholing, voorlichtingsmateriaal en contactgegevens.

Revalidatieprogramma
'Alles is revalidatie' is ontwikkeld door een interdisciplinaire werkgroep van de CVA-revalidatie-afdeling van Laurens Antonius Binnenweg, Centrum voor Revalidatie en Geriatrie. Tijdens allerlei dagelijkse situaties worden revalidanten gestimuleerd om datgene te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Kenmerkend aan dit revalidatieprogramma is de interdisciplinaire aanpak. Het revalidatieprogramma is opgebouwd uit wekelijkse interdisciplinaire therapieën (veelal in groepen), een specifieke benaderingswijze door het personeel en het stimuleren van de revalidanten om zelf te revalideren. Een belangrijk onderdeel van Alles is revalidatie vormt de cognitieve revalidatie die is vorm gegeven in de dagelijks aangeboden DenkWijzertraining.

Boeken
Over de opzet en inhoud van het revalidatieprogramma is het boek Alles is revalidatie geschreven. Hierin staan de theoretische achtergrond en de doelstellingen van het revalidatieprogramma, de uitgangspunten waarlangs het revalidatieprogramma is vormgegeven en de doelgroep. De praktische uitwerking in de vorm van modules voor verschillende therapieën is in het tweede deel van het boek te vinden. U leest er hier meer over. Het boek 'Alles is revalidatie' is te bestellen bij uitgeverij Eburon.

De DenkWijzertraining is weergegeven in twee boeken. Het boek 'DenkWijzertraining' gaat over cognitieve revalidatie en de concrete toepassing daarvan in de DenkWijzertraining. Hierin is onder meer de handleiding te vinden waarmee de training op de werkvloer wordt aangeboden (hoofdstuk 8). Het bijbehorende trainingsboek, genaamd 'DenkWijzertraining in uitvoering', bevat twaalf trainingsmodules die ieder uit vijf sessies bestaan. Alle benodigdheden zijn hiermee direct voorhanden: Oefenboekjes met huiswerkopdrachten, de DenkWijzeragenda, de presentielijst, het evaluatieformulier en 121 oefeningen. Deze boeken vormen samen een kant-en-klare training waarmee therapeuten meteen aan de slag kunnen. U leest er hier meer over. Deze boeken zijn ook te bestellen bij uitgeverij Eburon.

Materialen
Om cliënten en hun naasten te informeren over 'Alles is revalidatie' zijn er diverse materialen ontwikkeld. Dit betreft folders over 'Alles is revalidatie' en de DenkWijzertraining. Onderdeel van het revalidatieprogramma betreft het zelf revalideren. Deze revalidatiehouding is met sprekende pictogrammen uitgebeeld op posters. Bij de DenkWijzertraining wordt een speciaal daarvoor ontwikkelde agenda gehanteerd. Deze DenkWijzeragenda is gratis te downloaden van deze site. Tijdens de DenkWijzertraining wordt meermaal gebruik gemaakt van een Bordspel. Deze is op tafelkleedformaat via deze site te bestellen.

Scholing
De afgelopen jaren is scholing gegeven over de inhoud en implementatie van 'Alles is revalidatie' en de DenkWijzertraining. In de periode 2011-2013 heeft Laurens 9 werkconferenties georganiseerd die door ruim 500 medewerkers van revalidatieteams zijn bezocht. Ook worden regelmatig presentaties op symposia, universiteiten en zorgorganisaties gegeven. Meer informatie vindt u onder scholing.

Contact
Als u meer informatie wilt over 'Alles is revalidatie' en de 'DenkWijzertraining' kunt u terecht bij de auteur Marieke Terwel via het e-mailadres info@allesisrevalidatie.nl. In verschillende zorgorganisaties in Nederland zijn inmiddels 'Alles is revalidatie' en de 'DenkWijzertraining' geïmplementeerd. Wij zijn benieuwd naar deze ervaringen en horen ze graag!